Procedure ved køb af Andelsbolig

Enretning ~ ens for alle.

Om

I A/B Hestia har vi en fast procedure der følges ved salg af boliger.

Her arbejdes aktivt for at du skal komme så smidigt ind i foreningen som muligt og at dine rettigheder som køber håndhæves. Her arbejdes bl.a. også mod evt. “penge under bordet”. Oplever du dette ifm. dit køb, skal du blot kontakte Bestyrelsen, der øjeblikkeligt vil overtage salget af boligen fra sælger.

Men – vi har dog ikke oplevet dette problem før – men har hermed en beskyttelse af køberen indlagt.

Procedure

I forbindelse med køb af en andel i Hestia skal følgende procedure følges frem til køber er flyttet ind og ikke har yderligere kommentarer til andelens stand:

 1. Sælger skal allerførst henvende sig hos bestyrelsen.
  • Såfremt der er venteliste, skal denne respekteres, ellers kan sælger selv finde en køber.
 2. Hvis der er forbedringer/tilkøb i boligen, skal sælger samle dokumentation for disse,
 3. Sælger skal derefter kontakte SparNord og bede om en gennemgang af boligen, herunder beregning af afskrivning af forbedringer/løsøre.
 4. En repræsentant fra MOE vil komme på besøg og gennemgå boligen – samt tage billeder af dokumentation af forbedringer/løsøre.
 5. Sælger vil kort tid efter modtage endelig salgspris på andelen, samt beregnet værdi af forbedringer og løsøre.
 6. Når der er fundet en køber, skal sælger/mægler/forening oplyse Spar Nord Bolig om:
  • Navn og adresse på sælger
  • Navn og adresse på køber
  • Overtagelsesdato
  • Aftalt pris
  • Evt. aftaler
  • Etc.
 7. Spar Nord Bolig udarbejder salgsdokumenter, der skal underskrives af køber, sælger og bestyrelsen for andelsboligforeningen.
 8. Sælger skal aflevere det originale andelsbevis til Spar Nord Bolig.
 9. Hele købesummen skal indbetales til andelsboligforeningens konto senest 8 dage før overtagelse.
 10. Sælger skal kontakte Bestyrelsen og anmode om fraflytningssyn (koordineret med køber) seneste 8 dage (gerne tidligere) før overdragelse af bolig.
 11. Til fraflytningssynet deltager Sælger, Køber og en eller flere repræsentanter fra Bestyrelsen.
 12. Provenu afregnes af Spar Nord Bolig til sælgers pengeinstitut tidligst på overtagelsesdatoen.
  • Bestyrelsen (eller repræsentant herfor) gennemgår andelsboligen sammen med køber og sælger.
  • Bestyrelsen skal ved henvendelse til Spar Nord Bolig give tilladelse til afregning senest 3 hverdage efter overtagelsesdatoen eller i henhold til vedtægterne.
  • Inden afregning til sælger modregnes evt. restancer til foreningen, ligesom der kan tilbageholdes et beløb til imødegåelse af fejl og mangler i boligen. Normalt kr. 25.000,-, men dette beløb kan sættes højere af Bestyrelsen ved fraflytningssynet, hvis mangler vurderes til at være så store, at normal beløbet ikke kan dække det.
  • Gebyr til Spar Nord Bolig/MOE modregnes i salgssummen.
  • Gebyr til foreningen modregnes i salgssummen.
  • Ved salg gennem ejendomsmægler, må mæglersalær ikke fratrækkes i købesummen. Administrator kan dog betale mægler ud af salgsproveneuet, såfremt der ligger en underskrevet transport derpå.
 13. Senest 3 uger efter overtagelsesdato skal bestyrelsen ved henvendelse til Spar Nord Bolig normalt give tilladelse til afregning af restbeløbet. Dette kan dog udskydes, hvis mangler eller aftale herom ikke er på plads.

Ved køb af bolig

Vil Bestyrelsen være med til at varetage dine interesser.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA