Procedure ved køb af Andelsbolig

Enretning ~ ens for alle.

Om

I A/B Hestia har vi en fast procedure der følges ved salg af boliger.

Her arbejdes aktivt for at du skal komme så smidigt ind i foreningen som muligt og at dine rettigheder som køber håndhæves. Her arbejdes bl.a. også mod evt. “penge under bordet”. Oplever du dette ifm. dit køb, skal du blot kontakte Bestyrelsen, der øjeblikkeligt vil overtage salget af boligen fra sælger.

Men – vi har dog ikke oplevet dette problem før – men har hermed en beskyttelse af køberen indlagt.

Procedure

I forbindelse med køb af en andel i Hestia skal følgende procedure følges frem til køber er flyttet ind og ikke har yderligere kommentarer til andelens stand:

 1. Sælger skal allerførst henvende sig hos bestyrelsen.
  • Såfremt der er venteliste, skal denne respekteres, ellers kan sælger selv finde en køber.
 2. Hvis der er forbedringer/tilkøb i boligen, skal sælger fremvise dokumentation herfor, så værdien kan opgøres. Spar Nord Bolig udarbejder forbedringsskema. Opgørelsen af forbedringer skal udarbejdes selv hvis man handler under maksimalprisen.
 3. Hvis der indgår løsøre i handlen, skal dette ligeledes dokumenteres og opgøres på samme måde som forbedringer.
 4. Når der er fundet en køber, skal sælger/mægler/forening oplyse Spar Nord Bolig om navn og adresse på sælger og køber, overtagelsesdato, aftalt pris, evt. aftaler, etc.
 5. Spar Nord Bolig udarbejder salgsdokumenter, der skal underskrives af køber, sælger og bestyrelsen for andelsboligforeningen.
 6. Sælger skal aflevere det originale andelsbevis til Spar Nord Bolig.
 7. Hele købesummen skal indbetales til andelsboligforeningens konto senest 8 dage før overtagelse.
 8. Provenu afregnes af Spar Nord Bolig til sælgers pengeinstitut tidligst på overtagelsesdatoen.
  • Bestyrelsen (eller repræsentant herfor) gennemgår andelsboligen sammen med køber og sælger.
  • Bestyrelsen skal ved henvendelse til Spar Nord Bolig give tilladelse til afregning senest 3 hverdage efter overtagelsesdatoen eller i henhold til vedtægterne.
  • Inden afregning til sælger modregnes evt. restancer til foreningen, ligesom der kan tilbageholdes et beløb til imødegåelse af fejl og mangler i boligen, dog max. kr. 25.000,-.
  • Gebyr til Spar Nord Bolig modregnes i salgssummen.
  • Gebyr til foreningen modregnes i salgssummen.
  • Ved salg gennem ejendomsmægler, må mæglersalær ikke fratrækkes i købesummen. Administrator kan dog betale mægler ud af salgsproveneuet, såfremt der ligger en underskrevet transport derpå.
 9. Senest 3 uger efter overtagelsesdato skal bestyrelsen ved henvendelse til Spar Nord Bolig give tilladelse til afregning af restbeløbet.

Ved køb af bolig

Vil Bestyrelsen være med til at varetage dine interesser.

2021 © Andelsboligforeningen HESTIA