Vedtægter

Sidst opdateret i 2019.

Om Vedtægterne

Sammen med den gældende lov på andelsboligområdet udgør en forenings vedtægter (og øvrige retningslinjer såsom husorden) det juridiske grundlag, som foreningen skal drives på. Mere præcist er vedtægterne et nedskrevet regelsæt, der fortæller hvilke regler, der gælder i den enkelte forening – både for foreningen som helhed og for de enkelte andelshavere.

Hvis foreningen har nogle specielle forhold, f.eks. omkring husdyrhold, en bestemt procedure for salg af boliger via venteliste eller for sammenlægning af boliger, kan den indskrive disse forhold i vedtægterne. Lovgivningen vil dog altid gå forud for eventuelle særlige forhold eller lign. i foreningens vedtægter.

A/B Hestias Vedtægter

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA