Miljøet i fokus

Central affaldssortering – og giftfri forening

Tænk på miljøet

Det er vores fælles ansvar at sortere, og dermed bevare ressourcerne i affaldet. Derfor sorterer vi vores affald.

Det genanvendelige affald, som vi sorterer, gemmer på værdier og ressourcer, som kan omdannes til nye materialer og produkter til gavn for miljøet. Ved at genanvende vores affald skåner vi miljøet ved at udlede mindre CO2 og ved at bruge færre af jordens ressourcer.

Central affaldssortering

I A/B Hestia har vi etableret central affaldssortering bestående af 3 stk. Molok’er, placeret ved indgangen til parkeringspladsen.

Det 3 Molok’er består af:

  • En molok til glas og flasker
  • En molok – delt i to – til henholdsvis Plastic/Jern og Papir
  • En stor molok til forbrændingsegnet/husholdningsaffald

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA