Bestyrelsen i A/B Hestia

Daglig administration af foreningen

Om Bestyrelsen

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at varetage den daglige administration af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

A/B Hestias bestyrelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt på generalforsamlingen. Både formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen – forskudt.

Internt i bestyrelsen besluttes det, hvem der skal agere næstformand i tilfælde af formandens fravær, mens der typisk også bliver valgt en sekretær og en kasserer.

Desuden vælges der bestyrelsessuppleanter. Suppleanten indtræder kun, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, og vælges for et år ad gangen.

Består bestyrelsen pludselig af mindre end tre medlemmer, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling og suppleringsvalg.

Bestyrelsen i A/B Hestia

Formand

Jesper

Kronosvej 151

Medlem

Mathilde

Kronosvej 137

Medlem

Rikke

Kronosvej 171

Medlem

XXX

XXX

Medlem

XXX

XXX

Suppleanter

1. Suppleant

XXX

XXX

2. Suppleant

Morten

Kronosvej 121

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA