Bestyrelsen i A/B Hestia

Daglig administration af foreningen

Om Bestyrelsen

Bestyrelsens grundlæggende opgave er at varetage den daglige administration af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

A/B Hestias bestyrelse består af en formand og fire bestyrelsesmedlemmer, som alle er valgt på generalforsamlingen. Både formanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen – forskudt.

Internt i bestyrelsen besluttes det, hvem der skal agere næstformand i tilfælde af formandens fravær, mens der typisk også bliver valgt en sekretær og en kasserer.

Desuden vælges der bestyrelsessuppleanter. Suppleanten indtræder kun, hvis et bestyrelsesmedlem fratræder, og vælges for et år ad gangen.

Består bestyrelsen pludselig af mindre end tre medlemmer, indkaldes der til nyvalg.

Bestyrelsen i A/B Hestia

Formand

Kirsten Kristensen

Kronosvej 153

Næstformand

Benny Larsen

Kronosvej 169

Medlem

Lars Belstrup Pedersen

Kronosvej 159

Medlem

Hanne Juul

Kronosvej 145

Medlem

Claus Sørensen

Kronosvej 99

2020 © Andelsboligforeningen HESTIA