Anvendelse & Regler

Betaling, rengøring, parkering, etc.

Anvendelse og regler for Fælleshuset

Betaling

Fælleshuset reserveres ved at der betales leje – og beløbet indsættes på foreningens konto.

Lejetid

Lejetiden strækker sig fra kl. 11.00 til kl. 11.00 den følgende dag. Reservationer kan foretages op til 12 mdr. før arrangementet.

Ansvar

Af hensyn til beboere tæt på fælleshuset bedes man ved høj musik holde døre og vinduer lukket under arrangementet.

Det er lejerens ansvar, at aflevere huset i rengjort stand – og affald og private effekter skal fjernes.

Lejeren vasker gulvklude, karklude og viskestykker, som er blevet brugt.

Ituslået/manglende inventar og porcelæn erstattes af lejeren til genanskaffelsesprisen.

Lejeren bedes slukke for ventilationen og lys, samt skrue radiatorerne ned på 1.

Fælleshuset skal aflåses efter brug!

Parkering

Gæster skal i videst muligt omfang parkere oppe ved fælleshuset, eller i rabatten på Kronosvej.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA