§37

Kommunikation

§37

Stk. 1
Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er berettiget til at fremsende alle dokumenter, meddelelser, indkaldelser, forslag, opkrævninger (bortset fra påkrav jf. gældende lovgivning) mv. digitalt, fremlagt via foreningens hjemmeside eller anden tilsvarende fildeling.

Stk. 2
Alle andelshavere skal, om muligt, oplyse e-mailadresse og telefonnummer eller tilsvarende digital kommunikation, til bestyrelsen. En andelshaver har selv ansvaret for, at opdatere ændringer i oplysningerne.

Stk. 3
Meddelelser og dokumenter, som er sendt til den oplyste e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, skal anses som fremkommet til andelshaveren, ligesom dokumenter fremlagt via foreningens hjemmeside/anden tilsvarende fildeling skal anses for fremkommet. I sidstnævnte tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til andelshaveren med henvisning til fremlagte dokumenter på hjemmesiden/anden tilsvarende fildeling.

Stk. 4
Indkaldelse til generalforsamling og andre informationer af væsentlig karakter skal bestyrelsen bekendtgøre ved opslag, så andelshavere uden e-mailadresse eller tilsvarende digital kommunikation, kan rekvirere materialet hos bestyrelsen eller ejendomsadministrator.

Stk. 5
Bestyrelsen, ejendomsadministrator og andelshavere er, uanset stk. 1-4, berettiget til at give meddelelser mv. med almindelig post. Foreningen/ejendomsadministrator kan opkræve et gebyr hos andelshavere der ønsker at modtage meddelelser mv. med almindelig post.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA