§36

Opløsning

§36

Stk. 1
Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2
Efter realisation af foreningens aktiver og indbetaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse.

Vedtægterne er i overensstemmelse med:

Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i §§ 3, 4, 8, 10, 14, 20, 23, 30, 34, 35 og 36.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. marts 1988.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA