§20

Opsigelse

§20

Andelshaveren kan ikke opsige medlemsskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-23 om overførsel af andel.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA