§13

Husorden

§13

Stk. 1
Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v., jfr. dog stk. 3.

Stk. 2
Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død.

Stk. 3
Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA