§11

Forandringer

§11

Stk. 1
Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen jfr. dog stk. 2.

Stk. 2
Iværksættelsen af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3
Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

Stk. 4
Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges for bestyrelsen. I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises den for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer.

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA