Vedligeholdelses udvalg

Vores egen vedligeholdelse sparer foreningen penge.

Vedligeholdelses udvalget

Trods alle større vedligeholdelsesopgaver i A/B Hestia er gennemført, vil der altid være en række mindre og mellemstore vedligeholdelsesopgaver, der skal gennemføres, for at holde husene og fælleshuset helt up to date.

Hvert forår vurderer vedligeholdelses udvalget hvilke arbejder der skal gennemføres det kommende år.

Normalt uddelegeres de forholdsvis simple arbejder til andelshaverne, herunder let malerarbejde, rengøring, etc. Større opgaver overdrages til professionelle håndværkere.

På denne måde sparer foreningen penge på vedligeholdelseskontoen og begrænser den årlige stigning i fællesudgifterne.

Retur

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA