Grønt udvalg

Foreningens flotte grønne arealer passes og plejes af beboerne.

Grønt udvalget

Hestia har mange dejlige grønne arealer, der er med til at skabe et imødekommende miljø omkring husene. Men sådanne arealer skal jo vedligeholdes og her kommer Grøntudvalget ind i billedet.

Grøntudvalget fremsender hvert år en oversigt med 8 havedage fordelt på året – og alle andelshavere skal som minimum deltage i 4 arbejdsdage pr. år.

Andelshavere der grundet alder, sundhedstilstand eller lign. er lovligt undskyldt, deltager ofte i havedagene, hvor de nurser om de hårdt arbejdende andelshavere med f.eks. morgenmad, frokost, kager, etc. (på foreningens regning, naturligvis).

Grøntudvalget planlægger de forskellige aktiviteter til havedagen i ugen op til hver havedag. Her vurderer de de grønne arealers tilstand og prioriterer opgaverne. På havedagen fortæller repræsentanter fra Grøntudvalget hvilke opgaver der skal gennemføres og beboerne kan derved vælge mellem dem.

Hvis man ikke kan deltage i 4 arbejdsdage koster det kr. 1.000,- pr. udebleven dag.

Græsslåning

Foreningens græsarealer slås af et team af 3 andelshavere ved hjælp af vores selvkørende græsslåmaskine. Disse andelshavere er fritaget fra arbejdsdagene.

Retur

2022 © Andelsboligforeningen HESTIA